Mocsa község Szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Üdvözöljük a "Mocsa község Szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Mocsa község Szennyvíztisztító telepének fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 240 000 000 Ft
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00115
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2018 év vége  

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mocsa település közigazgatási területe. A Mocsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. A projekt kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Mocsa Község Önkormányzata konzorciuma.

A projektet Mocsa Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2018. év végéig.

A beruházás célja: A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Legfőbb cél a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartása mellett a térség környezetkímélő élhetőségének biztosítása érdekében.

Az építési kivitelezési feladatokat ellátó vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépését követően a Vállalkozó megkezdte az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását. Az építési tevékenység megkezdése tervezetten 2016. októberében, a kivitelezés befejezése 2018. év végére várható.

A projekt révén egy megbízható gazdasági, befektetési környezet megvalósítása történik.  Az építési kivitelezési feladatokat ellátó vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépését követően a Vállalkozó megkezdte az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását.

 A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2018 év vége