Tájékoztató a Takarékbank Zrt. ügyfelei részére az ügyfél-átvilágításról

Tisztelt Lakosság!

A településünkön élők érdekeit szem előtt tartva, a Takarékbank Zrt-vel szorosan együttműködve tájékoztatjuk, hogy „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény” szerint a pénzintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást.

 

Amennyiben Ön a Takarékbank Zrt. ügyfele és még nem végezték el a bankfiókokban az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a törvényi kötelezettség teljesítéséhez, ennek teljesítésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

-          szükséges okmányaival és dokumentumaival személyesen befárad az Önhöz legközelebb eső Takarékbank Zrt. fiókba,

-          elektronikus úton küldi el a szükséges okmányok másolatát, valamint a www.takarekbank.hu oldalról letölthető kitöltött és aláírt Nyilatkozat beszkennelt, jó minőségben lefotózott verzióját az atvilagitas@takarek.hu e-mail címre a Takarékbank Zrt-hez korábban bejelentett e-mail címéről (kizárólag természetes személyek esetén alkalmazható!),

 

Fontos! Aki vállalkozóként és magánszemélyként is rendelkezik bankszámlával, annak mindkét minőségében el kell végeznie az azonosítást!

 

Milyen okmányokra, dokumentumokra van szükség az átvilágítás elvégzéséhez:

·         magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél ÉS lakcímkártya.

·         külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.

·         belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént. Abban az esetben, ha Hitelintézetünknél a korábbi ügyfélátvilágítás során bemutatott, bejegyzést igazoló kivonatban szereplő adatokhoz képest nem történt változás a szervezet adataiban (név, cím, tevékenység, cégjegyzésre jogosultak, tulajdonosi kör), akkor a 30 napnál nem régebbi, hiteles kivonat bemutatásától el tudunk tekinteni. Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.

·         külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi – okiratot, hiteles magyar fordítással, hogy a külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

·         szükségesek a cégjegyzésre, cégképviseletre, képviseletre, rendelkezésre jogosult személyek, meghatalmazottak, tényleges tulajdonosok, kártyabirtokosok személyazonosság igazolására alkalmas okiratai (és magyar állampolgár esetén a lakcímkártya).

 

Milyen következményekkel jár, ha az átvilágítást nem sikerül megfelelő időben elvégezni?

 

Úgy 2019. október 31. napját követően a Takarékbank Zrt. nem teljesítheti az Ön által kezdeményezett ügyleteket, ügyleti megbízásokat. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást teljes körűen nem tudja a Bank elvégezni, a számlája, illetve a megtakarítása vonatkozásában Ön által kezdeményezett semmilyen megbízást nem áll módjában teljesíteni, bankkártyáját nem fogja tudni használni, és az esetleges számla feletti rendelkezők sem élhetnek rendelkezési jogukkal.

 

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a www.takarekbank.hu oldalon elérhető, részletes tájékoztatókat!

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Mocsa Község Önkormányzata                                                Takarékbank Zrt.