M1 Autópálya Véleményezési tervdokumentáció

Partnerségi tájékoztatás

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Mocsa Község Önkormányzata településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.

A rendezési terv módosításához az önkormányzat partnerségi tájékoztatást és egyeztetést folytat le elektronikus úton a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésnek megfelelően.

A tervek 15 napig megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

Településrendezési terv módosítások tárgya:

Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés miatt a jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján kell a településrendezési terveket módosítani. Részletek a mellékelt partnerségi tervdokumentációkban.

 

Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a polg.hiv@mocsa.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Mocsa, 2020. április 23.

M1 Autópálya Véleményezési tervdokumentáció az alábbi linken elérhető: