Lakossági felhívás határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről


TÁJÉKOZTATÓ
a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és
földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2021. évi
határszemle ellenőrzések végrehajtását.
A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek külterületein
(beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági
feladatkört ellátó szervezeti egységei hajtják végre, 2021. évben Aka, Almásfüzitő, Ácsteszér,
Csatka, Mocsa, Vérteskethely települések vonatkozásában.
A határszemlén a hatóság szakemberei elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási
és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik.
A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési
ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi
előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza.
Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és
gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészletek kizárólag a
művelési águknak megfelelő termeléssel hasznosíthatók.
Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet
szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről
szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai
jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés
hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú
gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási
kötelezettség összhangban van.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után
(Tfvt. 24. §).
A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett –
kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési
ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ingatlanügyi hatóság a határszemle ellenőrzésekkel
párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezéssel összefüggő felderítést is végez.
A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy
jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget!
A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a kormányhivatal
munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
Földhivatali Osztály 2.
2900 Komárom, Szabadság tér 1. Levelezési cím.: 2901 Komárom Pf.: 13.
Tel.: (34)795-913 Fax.: (34) 795-928 e.mail.: foldhivatal.komarom@komarom.gov.hu
KRID.azonosító.: 429464758
www.kormanyhivatal.hu
Komárom, 2021. július 02.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Ábrahámné Dobis Györgyi
osztályvezető