Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00604

Kedvezményezett: Mocsa Község Önkormányzata

Támogatás összege: 5,99 Millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Mocsa Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt megvalósításának dátuma: 2016. 10. 03. – 2018. 06. 30.

 

Rövid összefoglaló:

Mocsa Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című támogatás elnyerésére.


A „Mocsa Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatunk sikeresen bírálták el, 5,99 millió Ft támogatásban részesültünk.

A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább) fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

A pályázat a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.


Az elnyert támogatási összegből eszközbeszerzés, oktatás, szakrendszerek kialakítása történik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok finanszírozásával valósult meg.