Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00011

Kedvezményezett: Mocsa Község Önkormányzata

Támogatás összege: 14.946.851 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése Mocsán

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.15.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Az Önkormányzat célja, hogy a település minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások működnek a községben:

- házi segítségnyújtás - ellátottak létszáma 18 fő (+10% eltérés engedélyezett)

- szociális étkeztetés - létszáma korlátlan

- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

 

A három szolgáltatás a község központjában egy ingatlanon (Mocsa, Hősök tere 1. hrsz. 1012), de két külön épületben található.

A Mocsa Község Önkormányzata által fenntartott szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatal szárnyépületében működik. Az épületben az adminisztratív feladatok ellátására szolgáló irodahelyiség, dolgozói vizesblokk, valamint tálalókonyha található.

Az ételek elkészítése a hét minden munkanapján az Önkormányzat által fenntartott főzőkonyhán történik, innen szállítják ide, a tálalókonyhába, ahol az éthordókba adagolják, majd személygépkocsival kiszállítják az igénybevevők számára.

 

A projektünk célja a két épületben működő 3 szolgáltató számára új eszközök beszerzése, ezáltal a szolgáltatás színvonalának emelése.

 

Szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás:

A tevékenység ellátásához szükséges bútorok, konyhai és informatikai eszközök, valamint egy személygépkocsi beszerzése.

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

A tevékenység ellátásához szükséges különböző eszközök, bútorok és informatikai eszközök beszerzése.

 

A fejlesztésnek köszönhetően egy új munkahelyet is teremtünk az Önkormányzatnál.